Hàbitat

Arquitectura sana i sostenible

La Chalmeta és un edifici sa i saludable que prioritza a les persones en els espais, uns materials el més naturals possibles i una construcció sostenible que procura per l’autoconsum energètic.

Un edifici sa i sostenible

La Chalmeta s’ha dissenyat introduint criteris de bioconstrucció, és a dir, que a més d’incorporar premisses de sostenibilitat mediambiental, s’han emfatitzat les necessitats vitals de les persones que hi viuran.


Les estratègies han estat múltiples: el disseny espaial és molt flexible, amb capacitat adaptativa a les diferents necessitats dels usuaris al llarg de la vida. S’eviten materials sintètics, potenciant els naturals, com la calç, la ceràmica o la fusta, i es dissenyen instal·lacions biocompatibles que minimitzen possibles agents contaminants. També s’integra un disseny biofílic mitjançant façanes habilitades pel creixement de plantes.


D’altra banda, s’empodera als veïns amb diverses formacions sobre l’ús i manteniment de l’edifici per incorporar hàbits de vida saludables: com ventilar, com estalviar energia a partir del tipus de bombetes, consells per fer un bon ús de la tecnologia o pautes per a la neteja, etc.

La solució arquitectònica

L’edifici resol la cantonada en la que s’implanta amb un buidat del seu centre, generant dues alçades: una barra de tres habitatges i vuit alçades a una banda (planta baixa + 8) i una altra de dos habitatges i quatre alçades (planta baixa + 4). El buidat central amb la inclusió de tres patis garanteix la ventilació i l’assolejament òptim dels habitatges —també a causa de la seva orientació defaçanes a nord i sud—, i alhora recull els espais de circulació, relació i apropiació.


El projecte planteja un disseny obert i flexible —alhora que sistemàtic—, tant pels espais privats —amples i adaptables— com pels espais intermedis i comuni- taris. L’edifici disposa de diversos espais d’ús compartit a la planta baixa —per diferents usos tant interns de la comunitat com de relació amb l’exterior— i a les terrasses —per a un hort i per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques.

Energies «verdes»

El projecte aposta per les energies renovables amb la instal·lació de plaques fotovoltàiques al terrat superior que reduiran la demanda energètica i amb el desenvolupament de sistemes passius a l’exterior, com SATE, i tancaments de fusta amb doble vidre, així com sistemes actius, com el District Heating & Cooling (DHC) d’Ecoenergies.


L’edifici disposarà de qualificació energètica A. Supera, a més, qualsevol certificació sol·licitada, com pot ser el «Certificat Energètic». Des d’un punt de vista holístic de la sostenibilitat, enfoquem tots els procediments i processos de construcció per aconseguir un equivalent de «Certificació BREAM» o «LEED Silver», o la certificació local de «Fulla Verda».


La Chalmeta s’ha presentat el 2020 al concurs de «cobertes verdes» proposat per l’Ajuntament de Barcelona. Juntament amb el ja previst hort urbà en un dels terrats, la vegetalització de la coberta superior consolidaria el «verd» general a l’edifici.

Il·luminació que produeix estalvi

El disseny de la il·luminació de l’edifici també està pensat amb la voluntat d’aconseguir el màxim estalvi energètic i durabilitat, —aprofitant l’orientació de l’edifici, que permet la penetració de la radiació solar— utilitzant la millor tecnologia LED, automatitzant-la amb reguladors de il·luminació basats en rellotges crepusculars i sensors de presència i proximitat especialment a les passarel·les d’accés als habitatges i les zones comunes. L’objectiu és optimitzar al màxim les hores de funcionament de la il·luminació per estalviar significativament en la factura elèctrica.


Factor energètic

Els tancaments de façana amb aïllament interior de cotó reciclat i de fibra de fusta pels sistemes d’aïllament exterior, aconseguiran minimitzar les pèrdues/guanys de calor de l’envolvent i augmentar la transpirabilitat a la pell interior, que ajudarà a regular la humitat dels ambients i que aconseguirà un bon confort tèrmic.


Amb la idea de millorar el rendiment de l’edifici des d’un punt de vista energètic, el disseny de les façanes no serà igual per a cadascuna. El sistema de façana ventilada es combina, segons la seva localització, amb un aïllament exterior. Les proteccions solars es col·locaran en les plantes superiors dels patis interiors per controlar l’excés d’assolellament a l’estiu.

Reducció del consum d’aigua

El consum d’aigua també ha estat objecte de l’atenció acurada de part de l’equip tècnic. En aquest cas, es calcula que s’estalviarà un 25% en el consum d’aigua respecte al d’un edifici convencional. Això s’aconseguirà gràcies a l’instal·lació de sistemes de baix cabal d’aigua, temporitzadors d’aigua a les aixetes i sistemes de descàrrega de doble flux.


A més a més, el projecte incorpora sistemes de gestió energètica pel control, mesura i verificació intel·ligents i integrats a tots els sistemes actius per reduir i facilitar el control dels consums de tot l’edifici.

District Heating Cooling

Gràcies a l’existència al barri del sistema de subministrament en subsòl del District Heating and Cooling (DHC) del Consorci d’Ecoenergies impulsat per l’Ajun- tament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha prescindit de les calderes d’aigua calenta sanitària (ACS) que obligarien a la instal·lació de gas a l’edifici. La connexió a aquest servei, que intercanvia ACS, redueix dràsticament el consum, les emissions de CO 2 i millora la salubritat i la seguretat de l’edifici.

Tipus d’habitatge

Els 32 habitatges són de diferents tipologies: d’1, de 2 i de 3 habitacions i de superfícies que van dels 44 m 2 els més petits fins als 80 m 2 els més grans. Tots els espais de l’edifici tant privats com comuns estan adaptats a la mobilitat reduïda.


Espais d’ús comunitari

Aquest lloc web li informa que fa ús de cookies pròpies per millorar el funcionament de navegació de l'usuari.