Projecte

Concurs, equip tècnic i gestió

La Chalmeta és el resultat del concurs convocat el 2017 per l’Ajuntament de Barcelona per a cooperatives d’habitatge i guanyat per Llar Jove. Aquest és el recorregut fet des de llavors.

Cronologia

2017

L’Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs públic per cedir l’ús d’un solar municipal a cooperatives que presentessin projectes de cohabitatge. Un d’aquests solars era el de la cantonada dels carrers Ulldecona i Sovelles — el 2019 rebatejat com Micaela Chalmeta—, del barri de la Marina del Prat Vermell al districte de Sants-Montjuïc. En aquesta parcel·la, el guanyador va ser la cooperativa Llar Jove SCCL, juntament amb dues entitats més que formaven la Gestora i la Direcció Facultativa.

2018

Juny. Cessió del sòl per part de l’Ajuntament.


Juliol. Llar Jove formalitza l’escissió d’aquest dret a la cooperativa de nova creació Llar Jove - Marina del Prat Vermell SCCL amb els tres primers socis. Entre el 2018 i el 2020 la cooperativa creix i passa a tenir 7, 18 i 23 socis i sòcies, fins al juliol 2020 que completa els 32 socis.
Primers Estatuts de la cooperativa.


Octubre. Obtenció d’una subvenció estatal per habitatge de lloguer.


Desembre. S’organitzen les primeres comissions de treball entre les sòcies i socis.

2019

Juny. S’obté la llicència d’obres, després d’un retràs d’uns mesos.
Es detecten terres contaminades en el solar, a causa del passat fabril de la zona. Això fa que s’hagi d’instal·lar una tela impermeabilitzant amb el conseqüent sobrecost.


Octubre. S’aprova en assemblea el nom de «La Chalmeta», com a nom afegit a Llar Jove - Marina del Prat Vermell SCCL.

2020

Gener. Inici de la construcció.


9 de febrer. Acte de la primera pedra de l’edifici. La cooperativa organitza un acte amb institucions, entitats del barri, veïnat, familiars i amistats. S’escull un gerro ceràmic com a dipositari dels objectes aportats per les veïnes i veïns, com a símbol de bons auguris per al futur de la comunitat.


Febrer. Concessió del prèstec per al finançament de l’obra per part de ICF.


Març. L’inici del confinament per la pandèmia provocada pel COVID-19 obliga a paralitzar les obres durant unes setmanes.


Juliol. Es formalitza un nou Consell Rector que és aprovat en assemblea.

2021

Febrer. S’obté un prèstec de Coop57 i la cooperativa se’n fa associada.


Maig. Final de l’obra.


Juny. Visat de contractes.


Setembre. Adjudicació dels pisos a les persones sòcies que hi entren a viure.

Projecte

32 habitatges i espais d’ús col·lectiu


Superfície
3.392 m2


Calendari
2017 (concurs), 2017-2019 (projecte)
2019-2021 (construcció)

Equip tècnic i gestor

Promotor
Llar Jove - Marina del Prat Vermell SCCL


Equip gestor
Gestió Casa Jove SL
Coop Geeni SCCL
Arquitectura Sana
FGC Advocats (assessor jurídic)

Direcció facultativa i executiva

Arquitectes
Pau Vidal Arquitectes +
Vivas Arquitectos Barcelona SLP


Col·laboradors
Lidia Martín Santolaria, Bernat Pedro


Aparellador
Antoni Giménez


Constructora
Doceese 2002 SL


Estructures
Xavier Falguera


Enginyeria
Eletresjota Tècnics Associats SLP


Instal·lacions
SASCO SL


Renders
Playtime

Localització


Barri de la Marina del Prat VermellUbicació dins la illa

Aquest lloc web li informa que fa ús de cookies pròpies per millorar el funcionament de navegació de l'usuari.